Архів розділу "Основні показники соціально-економічного розвитку міст і районів області"

Календар оприлюднення інформації на 2018 рік
Статистична інформація

Дата останнього поновлення: 28.12.2018 Примітка.
По кожній статистичній інформації:
    – верхній рядок – дата оприлюднення;
    – нижній рядок – період, за який оновлюється інформація.
Відповідальні за підготовку матеріалів: управління поширення інформації та комунікацій

Демографічна та соціальна статистика
/Населення та міграція / Зайнятість та безробіття / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта / Охорона здоров’я / Доходи та умови життя / Соціальний захист / Населені пункти та житло / Правосуддя та злочинність / Культура /
Економічна статистика
/ Національні рахунки / Діяльність підприємств / Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції / Сільське господарство / Лісове господарство та мисливство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм / Навколишнє середовище / Зовнішня торгівля послугами / Зовнішня торгівля товарами / Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності / Ціни / Наука / Інновації / Інформаційне суспільство /
Багатогалузева статистична інформація
/ Комплексна статистика /

Перелік матеріалів

Дата оприлюднення
період, за який оновлюється інформація

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Чисельність населення

24

26

26

24

24

25

24

22

24

24

26

22

(01–11.17)

(01–12.17)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

Природний рух населення

24

26

26

24

24

25

24

22

24

24

26

22

(01–11.17)

(01–12.17)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

Міграційний рух населення  

26

         

23

       
 

(01–12.17)

         

(01–06.18)

       
Населення (1995–2017 рр.)          

25

27

         
         

(2017)

(2017)

         
Методологічні пояснення

за потреби

Ринок праці                        
Зайнятість та безробіття

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Основні показники ринку праці (2000–2017 рр.)    

30

                 
   

(2017)

                 
Основні показники ринку праці    

30

   

27

   

28

   

28

   

(01–12.17)

   

(01–03.18)

   

(01–06.18)

   

(01–09.18)

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання            

06

         
           

(2017)

         
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій

16

16

16

17

16

18

17

16

18

17

16

18

(12.17)

(01.18)

(02.18)

(03.18)

(04.18)

(05.18)

(06.18)

(07.18)

(08.18)

(09.18)

(10.18)

(11.18)

Методологічні пояснення

за потреби

Оплата праці та соціально-трудові відносини

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності

02

02

05

03

04

04

04

02

03

04

02

03

(11.17)

(12.17)

(01.18)

(02.18)

(03.18)

(04.18)

(05.18)

(06.18)

(07.18)

(08.18)

(09.18)

(10.18)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

02

02

05

03

04

04

04

02

03

04

02

03

(11.17)

(12.17)

(01.18)

(02.18)

(03.18)

(04.18)

(05.18)

(06.18)

(07.18)

(08.18)

(09.18)

(10.18)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

02

02

05

03

04

04

04

02

03

04

02

03

(11.17)

(12.17)

(01.18)

(02.18)

(03.18)

(04.18)

(05.18)

(06.18)

(07.18)

(08.18)

(09.18)

(10.18)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

02

02

05

03

04

04

04

02

03

04

02

03

(01–11.17)

(01–12.17)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах    

05

   

05

   

04

   

04

   

(10–12.17)

   

(01–03.18)

   

(04–06.18)

   

(07–09.18)

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2017 рр.)    

06

                 
   

(2017)

                 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2017 рр.)    

06

                 
   

(2017)

                 
Заборгованість із виплати заробітної плати  

02

05

02

04

04

05

02

03

04

02

03

 

(12.17)

(01.18)

(02.18)

(03.18)

(04.18)

(05.18)

(06.18)

(07.18)

(08.18)

(09.18)

(10.18)

Заборгованість із виплати заробітної плати на кінець року  

08

                   
 

(2017)

                   
Методологічні пояснення

за потреби

Освіта

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Дошкільні навчальні заклади (1995–2017 рр.)        

18

             
       

(2017)

             
Загальноосвітні навчальні заклади (1995–2017 рр.)      

04

               
     

(2017)

               
Професійно-технічні навчальні заклади (1995–2017 рр.)      

04

               
     

(2017)

               
Вищі навчальні заклади (1995–2017 рр.)    

21

                 
   

(2017)

                 
Методологічні пояснення

за потреби

Охорона здоров'я

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Заклади охорони здоров’я (1995–2017 рр.)            

04

         
           

(2017)

         
Медичні кадри (1995–2017 рр.)            

04

         
           

(2017)

         
Захворюваність населення (1995–2017 рр.)            

04

         
           

(2017)

         
Методологічні пояснення

за потреби

Доходи та умови життя

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Характеристика домогосподарств (2010–2017 рр.)              

06

       
             

(2017)

       
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010–2017 рр.)              

06

       
             

(2017)

       
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010–2017 рр.)              

06

       
             

(2017)

       
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2017 рр.)              

06

       
             

(2017)

       
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних еквівалентних загальних доходів (2010–2017 рр.)                    

13

 
                   

(2017)

 
Диференціація життєвого рівня населення (2010–2017 рр.)                    

13

 
                   

(2017)

 
Методологічні пояснення

за потреби

Соціальний захист

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1995–2017 рр.)          

20

           
         

(2017)

           
Кількість усиновлених дітей (2000–2017 рр.)        

18

             
       

(2017)

             
Методологічні пояснення

за потреби

Населені пункти та житло

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Житловий фонд (1995–2017 рр.)            

10

         
           

(2017)

         
Методологічні пояснення

за потреби

Правосуддя та злочинність

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Правопорушення (1995–2017 рр.)          

08

           
         

(2017)

           
Методологічні пояснення

за потреби

Культура

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Заклади культури та мистецтва (1995–2017 рр.)        

22

             
       

(2017)

             
Засоби масової інформації та книговидання (1995–2017 рр.)          

22

           
         

(2017)

           
Методологічні пояснення

за потреби

Економічна статистика

Національні рахунки

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Валовий регіональний продукт (2004–2017 рр.)      

04

   

12

         
     

(2016)
(остаточні дані)

   

(2017)
(попередні дані)

         
Доходи населення (2002–2017 рр.)

26

     

04

             

(2016)
(остаточні дані)

     

(2017)
(попередні дані)

             
Методологічні пояснення

за потреби

Економічна діяльність                        
Діяльність підприємств

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                  

23

   
                 

(2017)

   
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                  

23

   
                 

(2017)

   
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                  

23

   
                 

(2017)

   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                  

23

   
                 

(2017)

   
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах                  

23

   
                 

(2017)

   
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах                  

23

   
                 

(2017)

   
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах                  

23

   
                 

(2017)

   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах                  

23

   
                 

(2017)

   
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами                  

24

   
                 

(2017)

   
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства          

26

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства          

26

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства          

26

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства          

26

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства          

26

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах          

26

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості          

21

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах          

21

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності          

21

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності          

27

   

26

   

27

         

(1 кв. 2018)

   

(І пів. 2018)

   

(9 міс. 2018)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості          

27

   

26

   

27

         

(1 кв. 2018)

   

(І пів. 2018)

   

(9 міс. 2018)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності                  

23

   
                 

(2017)

   
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості                  

23

   
                 

(2017)

   
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності          

27

   

26

   

27

         

(1 кв. 2018)

   

(І пів. 2018)

   

(9 міс. 2018)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості          

27

   

26

   

27

         

(1 кв. 2018)

   

(І пів. 2018)

   

(9 міс. 2018)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності                  

23

   
                 

(2017)

   
Методологічні пояснення

за потреби

Внутрішня торгівля

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Роздрібна торгівля

24

22

22

24

23

22

24

22

24

24

22

26

(01–12.17)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах      

06

 

19

   

19

   

19

     

(2017)

 

(01–03.18)

   

(01–06.18)

   

(01–09.18)

Основні показники роздрібної торгівлі (1991–2017 рр.)        

21

             
       

(2017)

             
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2017 рр.)        

15

             
       

(2017)

             
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі          

18

   

18

   

18

         

(01–03.18)

   

(01–06.18)

   

(01–09.18)

Методологічні пояснення

за потреби

Капітальні інвестиції

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Капітальні інвестиції за видами активів    

02

   

01

 

31

   

30

 
   

(01–12.17)

   

(01–03.18)

 

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування    

02

   

01

 

31

   

30

 
   

(01–12.17)

   

(01–03.18)

 

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності    

02

   

01

 

31

   

30

 
   

(01–12.17)

   

(01–03.18)

 

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2017 рр.)        

11

             
       

(2017)

             
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2017 рр.)        

11

             
       

(2017)

             
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2017 рр.)        

11

             
       

(2017)

             
Методологічні пояснення

за потреби

Сільське, лісове та рибне господарство                        
Сільське господарство

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2017 рр.)          

01

           
         

(2017)

           
Виробництво сільськогосподарських культур у звітному році            

18

17

18

18

19

 
           

(на 01.07.18)

(на 01.08.18)

(на 01.09.18)

(на 01.10.18)

(на 01.11.18)

 
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств            

18

17

18

18

19

 
           

(на 01.07.18)

(на 01.08.18)

(на 01.09.18)

(на 01.10.18)

(на 01.11.18)

 
Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах            

18

17

18

18

19

 
           

(на 01.07.18)

(на 01.08.18)

(на 01.09.18)

(на 01.10.18)

(на 01.11.18)

 
Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах                

18

18

19

 
               

(на 01.09.18)

(на 01.10.18)

(на 01.11.18)

 
Рослинництво (1995–2017 рр.)    

28

                 
   

(2017)

                 
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств                      

28

                     

(на 01.12.18)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах                      

28

                     

(на 01.12.18)

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур    

21

                 
   

(2017)

                 
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою  

22

22

24

23

21

23

21

21

24

21

21

 

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою  

22

                   
 

(2017)

                   
Кількість сільськогосподарських тварин

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

(на 01.01.18)

(на 01.02.18)

(на 01.03.18)

(на 01.04.18)

(на 01.05.18);
(2017)
(остаточні дані)

(на 01.06.18)

(на 01.07.18)

(на 01.08.18)

(на 01.09.18)

(на 01.10.18)

(на 01.11.18)

(на 01.12.18)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

(на 01.01.18)

(на 01.02.18)

(на 01.03.18)

(на 01.04.18)

(на 01.05.18);
(2017)
(остаточні дані)

(на 01.06.18)

(на 01.07.18)

(на 01.08.18)

(на 01.09.18)

(на 01.10.18)

(на 01.11.18)

(на 01.12.18)

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

(на 01.01.18)

(на 01.02.18)

(на 01.03.18)

(на 01.04.18)

(на 01.05.18);
(2017)
(остаточні дані)

(на 01.06.18)

(на 01.07.18)

(на 01.08.18)

(на 01.09.18)

(на 01.10.18)

(на 01.11.18)

(на 01.12.18)

Виробництво основних видів продукції тваринництва

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

(01–12.17)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18);
(2017)
(остаточні дані)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах

16

14

15

13

16; 21

14

13

14

13

12

14

13

(01–12.17)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18);
(2017)
(остаточні дані)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства  

13

 

24

   

24

   

25

   
 

(2017)

 

(01–03.18)

   

(01–06.18)

   

(01–09.18)

   
Тваринництво (1995–2017 рр.)        

21

             
       

(2017)

             
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами  

22

02; 22

24

23

21

23

21

21

24

21

21

 

(01.18)

(2017);
(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996–2017 рр.)    

02

                 
   

(2017)

                 
Методологічні пояснення

за потреби

Лісове господарство та мисливство

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990–2017 рр.)      

18

               
     

(2017)

               
Заготівля ліквідної деревини (2010–2017 рр.)      

18

               
     

(2017)

               
Відтворення лісів (2010–2017 рр.)      

18

               
     

(2017)

               
Загибель лісових насаджень за причинами (2010–2017 рр.)      

18

               
     

(2017)

               
Заготівля деревини за породним складом      

18

               
     

(2017)

               
Заготівля деревини за системами та видами рубок      

18

               
     

(2017)

               
Лісові пожежі по містах обласного значення та районах      

18

               
     

(2017)

               
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2017 рр.)      

18

               
     

(2017)

               
Основні показники ведення мисливського господарства (1991–2017 рр.)      

16

               
     

(2017)

               
Кількість мисливських тварин та їх добування      

16

               
     

(2017)

               
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами      

16

               
     

(2017)

               
Методологічні пояснення

за потреби

Енергетика

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Використання та запаси палива          

22

           
         

(2017)

           
Запаси палива

26

27

27

27

29

26

26

27

26

26

27

26

(12.17)

(01.18)

(02.18)

(03.18)

(04.18)

(05.18)

(06.18)

(07.18)

(08.18)

(09.18)

(10.18)

(11.18)

Використання палива

26

27

27

27

29

26

26

27

26

26

27

26

(12.17)

(01.18)

(02.18)

(03.18)

(04.18)

(05.18)

(06.18)

(07.18)

(08.18)

(09.18)

(10.18)

(11.18)

Постачання та використання енергії          

26

           
         

(2017)

           
Методологічні пояснення

за потреби

Промисловість

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (2010–2017 рр.)          

26

     

23

   
         

(2017)
(попередні дані)

     

(2017)
(остаточні дані)

   
Індекси промислової продукції за видами діяльності

29

 

01; 28

27

30

27

27

29

27

29

28

27

(01–12.17)
(попередні дані)

 

(01.18) ;
(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року)

29

27

01; 28

27

30

27

27

29

27

29

28

27

(01–12.17)
(попередні дані)

(2017)
(остаточні дані)

(01.18) ;
(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013–2017 рр.)  

27

                   
 

(2017)
(остаточні дані)

                   
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

05

05

06; 13

04

07

05

05

06

05

04

05

05

(01–11.17)

(01–12.17)
(попередні дані)

(01.18) ;
2017
(остаточні дані)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017
(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво промислової продукції за видами

25

27

26

25

25

26

25

27

25

25

26

27

(01–12.17)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Виробництво окремих видів промислової продукції (2011–2017 рр.)            

17

         
           

(2017)

         
Методологічні пояснення

за потреби

Будівництво

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2010–2017 рр.)    

02

                 
   

(2017)

                 
Загальна площа та кількість квартир в прийнятих в експлуатацію житлових будинках (2010–2017 рр.)    

12

                 
   

(2017)

                 
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель по містах обласного значення та районах    

13

   

12

   

11

   

11

   

(2017)

   

(01–03.18)

   

(01–06.18)

   

(01–09.18)

Індекси будівельної продукції за видами (за періоди з початку року)

29

 

01; 29

 

02; 30

 

02; 27

29

27

29

28

27

(01–12.17)
(попередні дані)

 

(01.18) ;
(01–02.18)

 

(01–03.18); (01–04.18)

 

(01–05.18); (01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Індекси будівельної продукції за видами (за періоди з початку року)    

01

                 
   

(01–12.17)
(остаточні дані)

                 
Індекси будівельної продукції за видами (2011–2017 рр.)    

01

                 
   

(2017)

                 
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (за періоди з початку року)

29

 

01; 29

 

02; 30

 

02; 27

29

27

29

28

27

(01–12.17)
(попередні дані)

 

(01.18) ;
(01–02.18)

 

(01–03.18); (01–04.18)

 

(01–05.18); (01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (за періоди з початку року)    

01

                 
   

(01–12.17)
(остаточні дані)

                 
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010–2017 рр.)    

01

                 
   

(2017)

                 
Методологічні пояснення

за потреби

Транспорт

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів

25

23

23

25

24

25

25

23

25

25

23

26

(2017)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів

25

23

23

25

24

25

25

23

25

25

23

26

(2017)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

(01–11.18)

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2017 рр.)        

15

             
       

(2017)

             
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2017 рр.)        

15

             
       

(2017)

             
Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (2000–2017 рр.)        

15

             
       

(2017)

             
Методологічні пояснення

за потреби

Туризм

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000–2018 рр.)                    

02

 
                   

(2018)

 
Колективні засоби розміщування (2011–2017 рр.)        

11

             
       

(2017)

             
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995–2017 рр.)        

11

             
       

(2017)

             
Туристичні потоки (2000–2017 рр.)        

11

             
       

(2017)

             
Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000–2010 рр.)

не оновлюється

Методологічні пояснення

за потреби

Навколишнє середовище

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2017 рр.)      

26

               
     

(2017)

               
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2017 рр.)      

26

               
     

(2017)

               
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря      

26

               
     

(2017)

               
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах      

26

               
     

(2017)

               
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності      

26

               
     

(2017)

               
Утворення та поводження з відходами (1994–2017 рр.)                

28

     
               

(2017)

     
Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів        

25

     

28

     
       

(2017) (попередні дані)

     

(2017) (остаточні дані)

     
Утворення та поводження з відходами І–ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів        

25

     

28

     
       

(2017) (попередні дані)

     

(2017) (остаточні дані)

     
Утворення відходів по містах обласного значення та районах                

28

     
               

(2017) (остаточні дані)

     
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах                

28

     
               

(2017) (остаточні дані)

     
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах                

28

     
               

(2017) (остаточні дані)

     
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах                

28

     
               

(2017) (остаточні дані)

     
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів                

28

     
               

(2017) (остаточні дані)

     
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006–2017 рр.)        

29

             
       

(2017)

             
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів        

29

             
       

(2017)

             
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах        

29

             
       

(2017)

             
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності        

29

             
       

(2017)

             
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2000–2017 рр.)        

29

             
       

(2017)

             
Методологічні пояснення

за потреби

Зовнішньоекономічна діяльність                        
Зовнішня торгівля послугами

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області  

21

   

22

   

21

   

21

 
 

(2017)

   

(1 кв. 2018)

   

(І пів. 2018)

   

(9 міс. 2018)

 
Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами  

21

   

22

   

21

   

21

 
 

(2017)

   

(1 кв. 2018)

   

(І пів. 2018)

   

(9 міс. 2018)

 
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2017 рр.)        

31

             
       

(2017) (остаточні дані)

             
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами області за країнами світу        

31

             
       

(2017) (остаточні дані)

             
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами області за видами регіону        

31

             
       

(2017) (остаточні дані)

             
Методологічні пояснення

за потреби

Зовнішня торгівля товарами

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області

22

20

23

20

22

20

23

21

20

23

20

21

(01–11.17)

(2017)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

Товарна структура зовнішньої торгівлі області

22

20

23

20

22

20

23

21

20

23

20

21

(01–11.17)

(2017)

(01.18)

(01–02.18)

(01–03.18)

(01–04.18)

(01–05.18)

(01–06.18)

(01–07.18)

(01–08.18)

(01–09.18)

(01–10.18)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області          

01

           
         

(2017) (остаточні дані)

           
Товарна структура зовнішньої торгівлі області          

01

           
         

(2017) (остаточні дані)

           
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2017 рр.)          

01

           
         

(2017) (остаточні дані)

           
Методологічні пояснення

за потреби

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в регіоні    

02

   

01

 

31

   

30

 
   

(2017)

   

(01–03.18)

 

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в регіоні за видами економічної діяльності    

02

   

01

 

31

   

30

 
   

(2017)

   

(01–03.18)

 

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з регіону    

02

   

01

 

31

   

30

 
   

(2017)

   

(01–03.18)

 

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в регіоні за видами економічної діяльності          

01

 

31

   

30

 
   

 

   

(01–03.18)

 

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах і районах    

02

   

01

 

31

   

30

 
   

(2017)

   

(01–03.18)

 

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (2010–2017 рр.)    

02

                 
   

(2017)

                 
Методологічні пояснення

за потреби

Ціни

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

15

15

15

16

16

14

13

15

14

16

14

14

(12.17)

(01.18)

(02.18)

(03.18)

(04.18)

(05.18)

(06.18)

(07.18)

(08.18)

(09.18)

(10.18)

(11.18)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

15

15

15

16

16

14

13

15

14

16

14

14

(12.17)

(01.18)

(02.18)

(03.18)

(04.18)

(05.18)

(06.18)

(07.18)

(08.18)

(09.18)

(10.18)

(11.18)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року) (2007–2017 рр.)

15

                     

(2017)

                     
Методологічні пояснення

за потреби

Наука, технології та інновації                        
Наука

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу (2010–2017 рр.)          

07

           
         

(2017)

           
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010–2017 рр.)          

07

           
         

(2017)

           
Методологічні пояснення

за потреби

Технології та інновації

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Інноваційна активність промислових підприємств (2007–2017 рр.)        

10

             
       

(2017)

             
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2007–2017 рр.)        

10

             
       

(2017)

             
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007–2017 рр.)        

10

             
       

(2017)

             
Методологічні пояснення

за потреби

Інформаційне суспільство

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку  

22

   

22

   

22

   

22

 
 

(2017)

   

(01–03.18)

   

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Кількість засобів фіксованого телефонного зв'язку  

22

   

22

   

22

   

22

 
 

(2017)

   

(01–03.18)

   

(01–06.18)

   

(01–09.18)

 
Кількість поштових відправлень (2000–2017 рр.)  

22

                   
 

(2017)

                   
Методологічні пояснення

за потреби

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Основні показники соціально-економічного розвитку

04

02

02

04

04

05

04

03

05

03

02

05

(01-11.17)

(2017)

(01.18)

(01-02.18)

(01-03.18)

(01-04.18)

(01-05.18)

(01-06.18)

(01-07.18)

(01-08.18)

(01-09.18)

(01-10.18)