Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

(тис.грн)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього 2947584 3546804 3489339 3637605 4078277 6809321 9123259 10499875 11274895 10534118

у тому числі за рахунок

                   

коштів державного бюджету

94207 167089 78351 69074 36997 134495 326518 400668 669707 1144353

коштів місцевих бюджетів

138566 152090 158048 168909 204008 538244 726530 1031410 1242300 1182808

власних коштів підприємств та організацій

1117398 1518313 2012807 1896342 1857843 2910695 4006544 5075809 7318219 6368653

кредитів банків та інших позик

536245 995537 286087 362397 303835 217979 510239 1115968 767319 441062

коштів інвесторів-нерезидентів

247813 7348 4864 4966 3770 371 к

коштів населення на будівництво житла

591735 465788 667395 882020 1436094 2601821 3317822 2690497 1126971 820526

інших джерел фінансування

221620 240639 281787 253897 235730 405716 235606 185523 150379 к
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.