Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2017 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 10139119 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 10103321 99,6

житлові будівлі

3005932 29,6

нежитлові будівлі

1298101 12,8

інженерні споруди

944055 9,3

машини, обладнання та інвентар

3505350 34,6

транспортні засоби

1105323 10,9

земля

13752 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

90059 0,9

інші матеріальні активи

140749 1,4
Інвестиції в нематеріальні активи 35798 0,4

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

12730 0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

6313 0,1