Капітальні інвестиції за видами активів
за  січеньгрудень 2012 року1

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 3282619 100,0

інвестиції у матеріальні активи

3266629 99,5

житлові будівлі

863296 26,3

нежитлові будівлі

972445 29,6

інженерні споруди

372115 11,3

машини, обладнання та інвентар

804508 24,5

транспортні засоби

165409 5,0

земля

4219 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

39059 1,2

інші матеріальні активи

45578 1,5

інвестиції у нематеріальні активи

15990 0,5

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

3282 0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

668 0,0

_____________

1 За даними квартального спостереження.