Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

28055174,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

18594227,7

66,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

409670,0

1,5

Переробна промисловість

C

18184557,7

64,8

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 7347087,0 26,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 570433,0 2,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 888210,5 3,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 172812,0 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 4293722,0 15,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 1467780,9 5,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 2744941,1 9,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9206299,1 32,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

254647,5 0,9