Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році1
(уточнені дані)

(тис.грн)
 

Код за КВЕД–2010

Січень Січень–лютий Січень–березень Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
Промисловість B+C+D+Е 2193900,3 4683504,9 7378913,1 9932107,3 12411768,4 14971226,4 17433314,5 19752438,1 22441031,8 25569228,0 28935246,8 32959878,9

Добувна та переробна промисловість;
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; забір, очищення та постачання води

B+C+D+E36 2184601,7 4664096,1 7349731,3 9892260,2 12361345,9 14910264,6 17361283,4 19670513,4 22347861,2 25464953,0 28819439,8 32823477,7

Добувна та переробна промисловість;
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D 2176356,6 4647004,6 7324059,7 9858036,9 12318375,7 14858318,1 17300383,1 19600923,2 22268486,4 25375920,9 28719967,4 32714790,3

Добувна та переробна промисловість

B+C 854227,9 2206475,6 3678663,9 5328424,2 6930153,9 8661216,2 10379627,6 12126569,7 13915208,1 16010990,1 18158901,4 20427307,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 13266,8 22574,4 49156,3 79621,8 116716,1 164993,7 205954,1 250833,5 289183,9 327635,5 363299,1 399184,3

Переробна промисловість

C 840961,1 2183901,2 3629507,6 5248802,4 6813437,8 8496222,5 10173673,5 11875736,2 13626024,2 15683354,6 17795602,3 20028123,1

з неї

                         

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 344525,5 837833,0 1379135,1 2001631,5 2663268,3 3352177,8 4025754,1 4689680,2 5299784,5 6144510,6 7185026,9 8375276,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 26171,6 74301,4 123589,3 160616,4 187646,5 227120,8 262296,6 309042,8 357862,7 411140,3 467181,4 521971,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 51047,1 129549,0 208839,0 287257,7 363457,9 438296,0 513033,0 592124,1 672946,1 755836,1 839545,9 919361,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 6646,8 15786,0 28803,9 41782,4 48968,0 59209,6 70367,2 82408,9 100677,6 112404,3 132770,9 145747,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 216277,5 564643,0 933109,2 1358524,5 1779517,1 2293272,0 2796122,5 3276487,7 3783746,9 4243587,9 4688335,4 5110848,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25 39362,2 138804,2 300089,2 436993,4 585090,9 720339,0 876710,9 1055244,8 1255001,3 1490729,2 1664262,4 1816619,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 124554,2 349868,8 542645,7 802843,0 983382,0 1160009,8 1318053,2 1489973,4 1717518,8 2025401,0 2252221,2 2494118,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 1322128,7 2440529,0 3645395,8 4529612,7 5388221,8 6197101,9 6920755,5 7474353,5 8353278,3 9364930,8 10561066,0 12287482,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 17543,7 36500,3 54853,4 74070,4 93392,7 112908,3 132931,4 151514,9 172545,4 193307,1 215279,4 245088,6

забір, очищення та постачання води

36 8245,1 17091,5 25671,6 34223,3 42970,2 51946,5 60900,3 69590,2 79374,8 89032,1 99472,4 108687,4
__________
1Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі ф. № 1-ПЕ (місячна).
Дані за видами промислової діяльності  сформовані за функціональним підходом (за однорідними продуктами) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2017р.).