Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році1

 

Усього,
од

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

од

у відсотках
до загальної кількості

Усього 58318 6954 100,0 51364 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 2585 1657 23,8 928 1,8
Промисловість 3909 1012 14,6 2897 5,6
Будівництво 1374 603 8,7 771 1,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 33064 1538 22,1 31526 61,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 3128 304 4,4 2824 5,5
Тимчасове розміщування й організація харчування 1618 109 1,6 1509 2,9
Інформація та телекомунікації 2107 156 2,2 1951 3,8
Фінансова та страхова діяльність 310 41 0,6 269 0,5
Операції з нерухомим майном 1993 711 10,2 1282 2,5
Професійна, наукова та технічна діяльність 2426 348 5,0 2078 4,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 959 253 3,6 706 1,4
Освіта 286 31 0,5 255 0,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 806 112 1,6 694 1,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 279 13 0,2 266 0,5
Надання інших видів послуг 3474 66 0,9 3408 6,6
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.