Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

(тис.грн)

  Загальна сума витрат У тому числі за рахунок коштів
власних вітчизняних інвесторів іноземних інвесторів інші джерела
2007 91948,2 81090,2 10858,0
2008 179490,7 149911,3 29579,4
2009 1086021,6 12863,6 606866,0 466292,0
2010 749588,2 31929,0 213992,0 501773,0
2011 898520,2 91673,8 24474,6 782371,8
2012 225196,2 65822,3 733,9 158640,0
2013 113120,1 94305,8 18814,3
2014 133121,2 76291,2 56830,0
20151 66659,4 54952,0 11707,4
20172 24552,5 23547,9 1004,6
2019 15639,2 к к
______________
1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв'язку зі змінами  в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.
2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.