Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

10559193,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

5913320,4

56,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

106613,6

1,0

Переробна промисловість

C

5806706,8

55,0

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 2405320,6 22,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 247254,3 2,3

виготовлення   виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 324725,0 3,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 64449,1 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 1167407,2 11,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 438853,0 4,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 892861,8 8,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4561112,3 43,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

84761,0 0,8