Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

3205943,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1879835,7

58,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

32992,4

1,0

Переробна промисловість

C

1846843,3

57,6

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 818164,9 25,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 72896,8 2,3

виготовлення   виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 94442,3 2,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 17502,9 0,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 379833,6 11,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 130610,0 4,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 250616,6 7,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1299002,0 40,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

27106,1 0,9