Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–вересні 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

31062844,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

20905013,7

67,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

479678,1

1,5

Переробна промисловість

C

20425335,6

65,8

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 8097935,5 26,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 657195,9 2,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 1023348,3 3,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 188948,1 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 4897829,1 15,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 1725542,5 5,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 3016162,8 9,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9871721,1 31,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

286109,9 0,9