Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–лютому 2018 року

 

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

6772533,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3878385,4

57,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

64013,1

1,0

Переробна промисловість

C

3814372,3

56,3

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 1590033,0 23,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 166474,6 2,5

виготовлення   виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 200292,5 3,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 45616,2 0,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 759631,5 11,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 275687,4 4,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 603166,7 8,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2839182,3 41,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

54965,7 0,8