Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–травні 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

17068298,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10780687,4

63,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

217010,8

1,3

Переробна промисловість

C

10563676,6

61,9

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 4557628,2 26,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 381351,9 2,2

виготовлення   виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 529505,6 3,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 108808,2 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 2276029,6 13,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 735332,3 4,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 1552755,1 9,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6136006,1 35,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

151605,1 0,9