Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2017 році

 

Викорис-тано1

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %

сільське господар-ство, лісове господар-ство та рибне госпо-дарство

промис-ловість

будівни- цтво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства та організації інших видів діяльності

Усього, тис.т умовного палива

1638,4

9,5

37,6

1,0

4,4

4,7

Вугілля, тис.т

348,8

0,6

95,4

0,1

3,9

Газ природний, млн.м3

743,2

2,7

33,6

0,1

1,1

4,2

Бензин моторний, тис.т

58,5

9,4

5,2

1,9

1,6

8,2

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

188,0

40,2

11,1

2,8

20,2

4,1

Мазути паливні важкі, тис.т

3,1

86,4

6,2

7,4

Пропан і бутан скраплені, тис.т

37,8

6,4

5,8

0,9

0,3

1,8

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

4,2

30,1

51,8

1,3

14,8

1,3

Дрова для опалення, тис.м3 щілн

188,7

7,1

24,0

0,2

1,2

14,7

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

12,7

4,1

90,5

1,4

3,9

_____________
1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.


Структура витрат палива за напрямами використання у 2017 році

(відсотків)

 

Викорис-тано1

У тому числі

на перетворення в інші види палива та енергію

для неенергетич-них потреб

кінцеве використання1

втрати при розподілі, транспорту-ванні та зберіганні

Усього

100,0

22,1

1,0

74,8

2,0

Вугілля

100,0

21,4

78,6

Газ природний

100,0

30,5

0,0

65,7

3,8

Бензин моторний

100,0

0,0

0,0

100,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0

0,0

100,0

Мазути паливні важкі

100,0

83,7

0,0

16,3

Пропан і бутан скраплені

100,0

0,3

99,7

0,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

99,4

0,6

Дрова для опалення

100,0

43,2

56,8

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини

100,0

97,7

2,3

_____________
1 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.


Запаси палива

(станом на 01.01.2018)

 

Обсяг запасів палива

Приріст, зниження (–) запасів до відповіднго періоду попереднього року, %

Вугілля, тис.т

118,1

38,9

Бензин моторний, тис.т

4,1

10,5

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

9,5

5,0

Мазути паливні важкі, тис.т

2,6

–49,2

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,8

54,8

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

0,8

–36,6

Дрова для опалення, тис.м3 щілн

30,9

–6,2

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

3,5

69,5