Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в регіоні
у січні–вересні 2018 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.01.2018
229307,3 211733,4 17573,9
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2018
170764,1 161708,5 9055,6
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 34004,3 33984,4 19,9
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–2587,8

–2362,1

–225,7

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

–3572,9

–3479,3

–93,6

з них
курсова різниця2

–3572,9

–3479,3

–93,6

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.10.2018
198607,7 189851,5 8756,2
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)      
на 01.01.2018 58543,2 50024,9 8518,3
на 01.10.2018 58357,8 50022,5 8335,3
Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.10.2018
256965,5 239874,0 17091,5
________________
1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.
2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Довідково:
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення 155,6 дол. США.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).