Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в регіоні
у 2015 році

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.01.2015
234242,5 220222,5 14020,0
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2015
189096,9 175113,0 13983,9
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 1090,3 925,7 164,6
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –4864,2 –4840,9 –23,3
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) –18489,4 –16532,7 –1956,7

з них
курсова різниця1

–18487,0 –16532,7 –1954,3
Акціонерний капітал нерезидентів
на 31.12.2015
166833,6 154665,1 12168,5
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)      
на 01.01.2015 45145,6 45109,5 36,1
на 31.12.2015 43307,0 41453,0 1854,0
Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 31.12.2015
210140,6 196118,1 14022,5
________________
1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.
Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.