Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість засобів фіксованого телефонного зв'язку
на 1 жовтня 2018 року

(од)
 

Міська мережа

Сільська мережа

усього

у т.ч.
домашні
усього у т.ч.
домашні
Кількість абонентів фіксованого
телефонного зв'язку (фіксована
телефонна лінія)
94510 55463 21168 17258

у тому числі

       

основних телефонних ліній

84314 55161 21168 17258

з використанням безпроводового доступу

відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування

10196 302
Кількість таксофонів загального користування ...1 х ...1 х

з них універсальні

...1 х ...1 х
______________
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.