Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–липні 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

24329203,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

15936748,9

65,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

339431,3

1,4

Переробна промисловість

C

15597317,6

64,1

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 6406601,1 26,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 494614,4 2,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 765159,2 3,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 152668,5 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 3582272,5 14,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 1213007,9 5,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 2393281,2 9,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8172171,5 33,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

220283,4 0,9