Впровадження інновацій на промислових підприємствах

  Питома вага підприємств, що впроваджували інноваціїї1, % Кількість впроваджених нових технологічних процесів, од У т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, од У т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %
2007 6,4 8 4 7 5 1,2
2008 3,9 16 10 8 3 0,6
2009 5,1 14 5 14 5 0,5
2010 16,0 42 19 36 13 0,3
2011 20,9 44 14 43 12 2,1
2012 22,2 32 11 27 6 2,3
2013 17,9 24 5 23 9 1,6
2014 9,9 11 4 11 5 0,9
2015 12,3 9 6 24 13 0,7
20173 5,7 7 2 7 5 0,1
2019 6,6 7 5 13 13 0,7
_______________
1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв'язку зі змінами  в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.
2 З 2015 року – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.
3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.