Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість засобів фіксованого телефонного зв'язку
на 1 квітня 2018 року

(од)
 

Міська мережа

Сільська мережа

усього

у т.ч.
домашні
усього у т.ч.
домашні
Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку (фіксована телефонна лінія) 104187 64656 24838 20632

у тому числі

       

основних телефонних ліній

93984 64389 24838 20632

з використанням безпроводового доступу

відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування

10203 267
Кількість таксофонів загального користування ...1 х ...1 х

з них універсальні

...1 х ...1 х
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.