Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
у 2017 році

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до 2016р.

грн за т

у % до 2016р.

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Загальне надходження

8738 85,9 х х

Куплено – усього

5069 118,8 30843,4 132,6

у т.ч. у населення

1 1 1 1

Куплено сільськогосподарських тварин за видами

       

велика рогата худоба

1495 143,6 25108,2 122,6

cвині

3547 110,0 33203,3 137,5

птиця свійська

Надійшло на перероблення власно вирощених
переробними підприємствами тварин

3669 62,1 х х

Прийнято на давальницьких засадах

х х

Молоко

Загальне надходження

197082 105,9 х х

Куплено – усього

190617 104,3 5881,7 135,6

у т.ч. у населення

93258 78,4 5274,7 137,7

Надійшло на перероблення молока, виробленого
переробними підприємствами

1 1 х х

Прийнято на давальницьких засадах

1 1 х х
_________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.