Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
на 1 січня 2018 року

 

Тис. голів

У % до
відповідної дати
2017р.1

Сільськогосподарські підприємства

Велика рогата худоба

68,6 95,7

у т.ч. корови

26,5 94,8

Свині

152,7 102,2

Вівці та кози

2,5 71,0

Птиця свійська

4383,8 65,6

Господарства населення

Велика рогата худоба

161,9 101,7

у т.ч. корови

107,1 99,2

Свині

179,6 99,9

Вівці та кози

24,5 102,8

Птиця свійська

2481,1 103,6
_________________
1 Розраховано з одиниць.