Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2017 році

(у фактичних цінах, тис. грн)
 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати 246731,7 35863,5 10016,5 210868,2

у тому числі на

       

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

25759,8 4476,9 375,9 21282,9

очищення зворотних вод

141819,5 22480,3 9325,7 119339,2

поводження з відходами

67145,6 8624,0 193,8 58521,6

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

3783,1 3783,1

зниження шумового і вібраційного впливу

0,8 0,8

збереження біорізноманіття і середовища існування

6795,5 147,0 6648,5

радіаційну безпеку

0,3 0,3

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

172,7 172,7

інші напрями природоохоронної діяльності

1254,4 135,3 121,1 1119,1