Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2017 році

  Код за КВЕД-2010 Утворено відходів, т  У % до 2016р.
Усього   928151,3 71,4
Економічна діяльність підприємств та організацій А – U 782986,6 69,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А 322830,3 54,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В 177,8 73,9

Переробна промисловість

С 400412,4 79,4

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10 – 12 356425,7 80,0

Виробництво харчових продуктів

10 328763,3 77,5

Виробництво напоїв

11 27662,4 131,0

Виробництво тютюнових виробів

12

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13 – 15 1692,6 141,0

Текстильне виробництво

13 505,7 120,5

Виробництво одягу

14 646,0 125,9

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15 540,9 202,4

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16 2511,4 50,7

Виробництво паперу та поліграфічна діяльність

17, 18 6385,4 44,9

Виробництво паперу та паперових виробів

17 6278,6 44,4

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

18 106,8 104,4

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин, фармацевтичних продуктів, ґумових і пластмасових виробів

20 – 22 4462,5 56,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 3238,7 47,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво ґумових і пластмасових виробів

22 1223,8 116,0

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

23 16285,8 81,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

24, 25 4601,1 92,8

Металургійне виробництво

24 3697,1 93,6

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

25 904,0 89,8

Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устаткування

26 – 30 6453,1 134,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26 794,2 108,3

Виробництво електричного устаткування

27 4077,7 145,7

Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань

28 754,3 127,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

29 165,5 101,4

Виробництво інших транспортних засобів

30 661,4 124,7

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та устаткування

31 – 33 1594,8 167,7

Виробництво меблів

31 797,0 87,0

Виробництво іншої продукції

32 773,6 10508,9

Ремонт і монтаж машин і устаткування

33 24,2 87,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 4971,7 97,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 27813,4 440,3

Збирання, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, інша діяльність щодо поводження з відходами

36, 37, 39 27487,9 475,6

Збирання, очищення та постачання води

36 27040,7 504,4

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37 447,2 107,0

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39

Збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів

38 325,5 60,5

Будівництво

F 2076,8 307,0

Інші види економічної діяльності

G – U 24704,2 105,4

Оптова торгівля відходами та брухтом

46, 47
Домогосподарства 145164,7 88,0