Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку
у 2017 році

(у фактичних цінах з урахуваннм ПДВ; тис.грн)
 

Обсяг реалізованих послуг у сфері
телекомунікацій та поштового зв’язку

З нього обсяг міжнародних
реалізованих послуг

усього

з них
населенню
усього з них
населенню
Усього 1023906,4 627641,7 30163,9 13485,9

у тому числі

       

поштова та кур’єрська діяльність

109978,9 ...1 10348,1 ...1

телеграфний зв’язок

...1 ...1

фіксований телефонний зв’язок

105594,9 666116,4 ...1 ...1

з нього

       

міський

74129,2 41189,8 х х

сільський

...1 ...1 х х

міжміський та міжнародний

...1 ...1 ...1 ...1

рухомий (мобільний) зв’язок

603617,6 402347,6 16370,2 1804,2

супутниковий зв’язок

трансляція, ретрансляція теле- та
радіопрограм, технічне обслуговування й
експлуатація обладнання в мережах
мовлення, радіозв’язок

18298,9 10805,6

з них кабельне телебачення

10630,3 10250,0

проводове мовлення

...1 ...1 х х

інтернет-послуги

146510,8 101049,4

з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу

119307,8 98668,9
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.