Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Основні показники ринку праці

  Одиниця виміру 2017
січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 558,3 569,4 570,8 566,2
  працездатного віку 538,8 549,3 550,4 545,8
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 59,2 60,4 60,6 60,1
  працездатного віку 68,7 70,1 70,2 69,6
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 496,9 515,9 521,6 516,0
  працездатного віку 477,4 495,8 501,2 495,6
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 52,7 54,7 55,3 54,7
  працездатного віку 60,9 63,3 63,9 63,2
Безробітне населення  (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 61,4 53,5 49,2 50,2
  працездатного віку 61,4 53,5 49,2 50,2
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 17,0 11,9 9,6 12,1
в середньому за період, тис. осіб 18,2 16,1 14,4 13,2
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 11,0 9,4 8,6 8,9
  працездатного віку 11,4 9,7 8,9 9,2
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період) у % до економічно активного населення працездатного віку 3,4 2,9 2,6 2,4
Кількість громадян, які мали статус безробітного за період, тис. осіб 24,4 29,1 32,6 40,2
  з них          
  працевлаштовано  тис. осіб 3,5 8,9 11,0 13,1
Потреба в робочій силі на кінець звітного періоду, тис. осіб 2,7 2,0 2,0 1,2
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець звітного періоду, осіб 6 6 5 10
Середній розмір допомоги по безробіттю в останньому місяці звітного періоду, грн 2025,9 1911,1 1963,7 2213,5
у % до відповідного періоду попереднього року 128,9 127,7 111,3 118,0
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 202,3 203,4 203,7 204,1
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 7,2 14,8 21,9 28,1
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 8,2 15,2 21,9 29,4
Середньомісячна заробітна плата           
  номінальна грн 5226 5514 5688 5938
  реальна у % до відповідного періоду попереднього року 128,1 128,7 128,0 128,0

Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".