Архів : 2009 2010 2011 2012 2013

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

  Одиниця виміру 2011
січень- березень січень- червень січень- вересень січень- грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15-70 років 640,5 633,7 632,2 627,6
  працездатного віку 574,0 571,0 570,7 566,5
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15-70 років 65,7 65,0 64,9 64,4
  працездатного віку 73,0 72,7 72,6 72,1
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15-70 років 580,2 577,6 577,5 572,2
  працездатного віку 513,7 514,9 516,0 511,1
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15-70 років 59,5 59,3 59,2 58,7
  працездатного віку 65,4 65,5 65,6 65,0
Безробітне населення              
  (за методологією МОП): в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15-70 років 60,3 56,1 54,7 55,4
  працездатного віку   60,3 56,1 54,7 55,4
  з нього          
  зареєстроване у державній службі зайнятості   22,6 20,5 18,3 16,8
Рівень безробіття населення у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
  (за методологією МОП)        
  у віці 15-70 років 9,4 8,9 8,7 8,8
  працездатного віку 10,5 9,8 9,6 9,8
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1 у % до економічно активного населення працездатного віку 3,9 3,6 3,2 3,0
у % до  населення працездатного віку 2,9 2,6 2,4 2,2
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1 в цілому за період, тис. осіб  

35,6

 

46,4

 

56,3

 

70,2

  з них          
  працевлаштовано  тис. осіб 8,3 20,9 29,1 33,9
  рівень працевлаштування у % 23,2 45,1 51,7 48,4
  перебували на обліку на кінець звітного періоду, тис. осіб 22,2 16,0 12,4 17,3
Потреба в робочій силі1 на кінець звітного періоду, тис. осіб 0,9 0,6 0,4 0,3
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1 на кінець звітного періоду, осіб 25 28 29 51
Середній розмір допомоги по безробіттю1 в останньому місяці звітного періоду, гривень 785,01 775,01 819,36 850,31
у % до відповідного періоду попереднього року 133,2 124,9 123,7 117,3
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 239,2 241,1 242,7 243,0
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 5,5 12,7 20,3 25,2
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,2 12,4 19,1 27,4
Середньомісячна заробітна плата2           
  номінальна гривень 1860,58 1949,30 2016,78 2075,10
  реальна у % до відповідного періоду попереднього року 109,9 106,4 106,4 107,6

_____________________

1 Інформацію наведено за адміністративними даними державної служби зайнятості.
2 Детальні дані та методологія показників наведені в розділі "Доходи населення".