Архів : 2009 2010 2011 2012 2013

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

  Одиниця виміру 2012
січень- березень січень- червень січень- вересень січень- грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15-70 років 626,0 629,1 628,5 625,0
  працездатного віку 569,7 572,2 571,4 569,1
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15-70 років 64,7 65,0 64,9 64,6
  працездатного віку 72,2 72,5 72,4 72,1
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15-70 років 566,4 574,5 576,7 571,3
  працездатного віку 510,1 517,6 519,6 515,4
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15-70 років 58,5 59,3 59,6 59,0
  працездатного віку 64,6 65,6 65,8 65,3
Безробітне населення              
  (за методологією МОП): в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15-70 років 59,6 54,6 51,8 53,7
  працездатного віку   59,6 54,6 51,8 53,7
  з нього          
  зареєстроване у державній службі зайнятості   19,0 17,9 16,6 15,8
Рівень безробіття населення у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
  (за методологією МОП)        
  у віці 15-70 років 9,5 8,7 8,2 8,6
  працездатного віку 10,5 9,5 9,1 9,4
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період) у % до економічно активного населення працездатного віку 3,3 3,1 2,9 2,8
у % до  населення працездатного віку 2,4 2,3 2,1 2,0
Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості в цілому за період, тис. осіб  

31,2

 

42,6

 

51,8

 

65,5

  з них          
  працевлаштовано  тис. осіб 8,1 19,6 26,4 31,8
  рівень працевлаштування у % 25,9 46,0 51,0 48,5
  перебували на обліку на кінець звітного періоду, тис. осіб 19,8 15,5 13,3 17,3
Потреба в робочій силі на кінець звітного періоду, тис. осіб 0,8 0,4 0,4 0,2
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду на кінець звітного періоду, осіб 26 38 35 93
Середній розмір допомоги по безробіттю в останньому місяці звітного періоду, гривень 962,98 889,53 857,91 931,67
у % до відповідного періоду попереднього року 122,7 114,8 104,7 109,6
Середньооблікова кількість штатних працівників1 тис. осіб 240,6 241,8 242,8 242,8
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 4,5 12,0 18,3 23,5
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,1 12,2 18,3 26,7
Середньомісячна заробітна плата1           
  номінальна гривень 2223,21 2315,50 2380,24 2425,16
  реальна у % до відповідного періоду попереднього року 116,4 117,5 117,5 116,6

_____________________

1 Дані наведені по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Детальні дані та методологія показників наведені в розділі "Доходи населення".