Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Основні показники ринку праці

  Одиниця виміру 2016
січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 569,0 566,6 567,1 563,1
  працездатного віку 554,2 549,1 549,8 545,3
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 60,1 59,9 59,9 59,5
  працездатного віку 69,7 69,0 69,1 68,6
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 508,2 512,8 515,2 510,1
  працездатного віку 493,4 495,3 497,9 492,3
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 53,7 54,2 54,5 53,9
  працездатного віку 62,0 62,3 62,6 61,9
Безробітне населення  (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 60,8 53,8 51,9 53,0
  працездатного віку 60,8 53,8 51,9 53,0
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 16,8 13,4 11,8 15,8
в середньому за період, тис. осіб 18,0 16,4 15,1 14,5
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 10,7 9,5 9,2 9,4
  працездатного віку 11,0 9,8 9,4 9,7
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період) у % до економічно активного населення працездатного віку 3,2 3,0 2,7 2,7
Кількість громадян, які мали статус безробітного за період, тис. осіб 23,8 29,6 34,2 44,2
  з них          
  працевлаштовано  тис. осіб 3,3 8,6 11,0 13,4
Потреба в робочій силі на кінець звітного періоду, тис. осіб 1,5 0,7 1,3 0,6
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець звітного періоду, осіб 11 21 9 28
Середній розмір допомоги по безробіттю в останньому місяці звітного періоду, грн 1571,5 1496,4 1764,8 1876,6
у % до відповідного періоду попереднього року 123,5 133,1 135,8 134,0
Середньооблікова кількість штатних працівників1 тис. осіб 210,9 214,0 214,4 214,3
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,8 13,4 20,0 25,9
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 7,7 14,0 19,9 28,6
Середньомісячна заробітна плата1           
  номінальна грн 3562 3754 3879 4043
  реальна у % до відповідного періоду попереднього року 89,4 103,7 107,2 106,9
_____________
1 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".