Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

  Одиниця виміру 2014
січень- березень січень- червень січень- вересень січень- грудень
Економічно активне населення1 в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15-70 років 596,4 593,2 583,2 575,9
  працездатного віку 558,6 556,4 549,7 545,9
Рівень економічної активності населення1 у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15-70 років 62,5 62,1 61,1 60,3
  працездатного віку 70,4 70,1 69,2 68,8
Зайняте населення1 в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15-70 років 533,8 538,4 530,6 521,9
  працездатного віку 496,0 501,6 497,1 491,9
Рівень зайнятості населення1 у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15-70 років 55,9 56,4 55,6 54,7
  працездатного віку 62,5 63,2 62,6 62,0
Безробітне населення  (за методологією МОП)1: в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15-70 років 62,6 54,8 52,6 54,0
  працездатного віку 62,6 54,8 52,6 54,0
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 19,4 14,8 13,0 18,0
в середньому за період, тис. осіб 19,9 18,3 16,8 16,1
Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1: у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
  у віці 15-70 років 10,5 9,2 9,0 9,4
  працездатного віку 11,2 9,8 9,6 9,9
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)2 у % до економічно активного населення працездатного віку 3,6 3,3 3,1 2,9
у % до  населення працездатного віку 2,5 2,3 2,1 2,1
Кількість громадян, які мали статус безробітного за період, тис. осіб 26,8 33,1 38,6 50,2
  з них        
  працевлаштовано  тис. осіб 4,2 11,0 13,9 16,7
Потреба в робочій силі2 на кінець звітного періоду, тис. осіб 0,9 0,5 0,6 0,2
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2 на кінець звітного періоду, осіб 22 30 22 75
Середній розмір допомоги по безробіттю2 в останньому місяці звітного періоду, гривень 1193 1049 1049 1159
у % до відповідного періоду попереднього року 107,6 109,2 108,2 112,2
Середньооблікова кількість штатних працівників3 тис. осіб 224,8 225,8 226,2 226,0
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 5,1 11,3 17,5 22,2
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3 у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,0 11,5 17,0 25,5
Середньомісячна заробітна плата3           
  номінальна гривень 2638 2751 2815 2878
  реальна у % до відповідного періоду попереднього року 107,4 102,4 99,3 96,8
_______________
1
Дані наведено за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.
2 Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості.
3 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.