Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–березень 2018 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 1740688 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 1720692 98,9

житлові будівлі

207952 11,9

нежитлові будівлі

192381 11,0

інженерні споруди

169953 9,8

машини, обладнання та інвентар

810610 46,6

транспортні засоби

277718 16,0

земля

6294 0,4

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

24245 1,4

інші матеріальні активи

31539 1,8
Інвестиції в нематеріальні активи 19996 1,1

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

3643 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

731 0,0