Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–червень 2018 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 3856658 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 3797838 98,5

житлові будівлі

502793 13,0

нежитлові будівлі

484054 12,6

інженерні споруди

356064 9,2

машини, обладнання та інвентар

1708821 44,3

транспортні засоби

607698 15,8

земля

8787 0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

64952 1,7

інші матеріальні активи

64669 1,7
Інвестиції в нематеріальні активи 58820 1,5

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

6166 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1978 0,1