Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–вересень 2018 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 6249651 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 6137631 98,2

житлові будівлі

752375 12,0

нежитлові будівлі

932568 14,9

інженерні споруди

658243 10,5

машини, обладнання та інвентар

2746238 44,0

транспортні засоби

831977 13,3

земля

12216 0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

88319 1,4

інші матеріальні активи

115695 1,9
Інвестиції в нематеріальні активи 112020 1,8

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

10128 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3635 0,1