Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2017 році1

 

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної кількості

осіб

у відсотках
до загальної кількості

Усього 188150 107619 100,0 80531 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 27044 25470 23,7 1574 2,0
Промисловість 51354 43637 40,5 7717 9,6
Будівництво 8080 6597 6,1 1483 1,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 61098 13768 12,8 47330 58,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 10781 5824 5,4 4957 6,2
Тимчасове розміщування й організація харчування 4847 789 0,7 4058 5,0
Інформація та телекомунікації 3196 1055 1,0 2141 2,7
Фінансова та страхова діяльність 484 191 0,2 293 0,4
Операції з нерухомим майном 4589 2895 2,7 1694 2,1
Професійна, наукова та технічна діяльність 4223 1758 1,6 2465 3,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4903 3944 3,7 959 1,2
Освіта 583 220 0,2 363 0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2305 1144 1,1 1161 1,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 484 46 0,0 438 0,5
Надання інших видів послуг 4179 281 0,3 3898 4,8
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.