Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку
у січні–червні 2018 року

(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.грн)
 

Обсяг реалізованих послуг у сфері
телекомунікацій та поштового зв’язку

З нього обсяг міжнародних
реалізованих послуг

усього

з них
населенню
усього з них
населенню
Усього 540412,8 340099,5 15902,6 7258,5

у тому числі 

       

поштова та кур’єрська діяльність

60207,4 ...1 6274,2 ...1

телеграфний зв’язок

...1 ...1 ...1 ...1

фіксований телефонний зв’язок

51949,7 31575,9 ...1 ...1

з нього

міський

35927,8 17958,1 х х

сільський

...1 ...1 х х

міжміський та міжнародний

...1 ...1 ...1 ...1

рухомий (мобільний) зв’язок

317275,5 221158,0 8240,8 1035,5

супутниковий зв’язок

трансляція, ретрансляція теле- та
радіопрограм, технічне обслуговування й
експлуатація обладнання в мережах
мовлення, радіозв’язок

9849,3 6133,6

з них кабельне телебачення

6073,1 5829,8

проводове мовлення

...1 ...1 х х

інтернет-послуги

79506,3 57041,2

з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу

67677,9 55749,1
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.