Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–квітні 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

13612947,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

8145794,5

59,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

154726,0

1,1

Переробна промисловість

C

7991068,5

58,7

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 3453619,0 25,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 315173,5 2,3

виготовлення   виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 428265,5 3,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 84297,6 0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 1650727,6 12,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 548806,9 4,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 1180593,0 8,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5352482,5 39,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

114670,9 0,9