Інноваційна активність промислових підприємств

  Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

дослідження і розробки

у тому числі

придбання інших зовнішніх знань

придбання машин, обладнання  та програмного забезпечення

інші витрати

внутрішні НДР

зовнішні НДР

  %

тис.грн

2007 7,3 91948,2 28,2 2,0 26,2 1,1 64310,1 27608,8
2008 4,2 179490,7 4,0 4,0 47105,5 132381,2
2009 6,1 1086021,6 5,0 5,0 21017,1 1064999,5
2010 16,9 749588,2 17,5 17,5 58723,4 690847,3
2011 22,3 898520,2 93741,2 804779,0
2012 22,5 225196,2 151,9 151,9 96313,0 128731,3
2013 18,2 113120,1 35,5 109367,0 3717,6
2014 11,0 133121,2 191,3 128533,2 4396,7
20151 12,3 66659,4 63356,6 3302,8
20172 5,7 24552,5 1004,6 1004,6 22282,3 1265,6
2019 6,6 15639,2 к к
______________
1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв'язку зі змінами  в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо іноваційної діяльності промислового підприємства.
2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.