Методологічні пояснення

       Лист – поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України.
       Міжміськими телефонними розмовами вважаються міжміські телефонні розмови від даної міжміської телефонної станції до комутаційних станцій чи вузлів телефонних мереж в інших зонах нумерації.
       Міська телефонна мережа – це місцева телефонна мережа, призначена для забезпечення з'єднання абонентів міста.
       Переказ грошових коштів (поштовий переказ) – послуга поштового зв'язку щодо виконання доручення користувача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей.
       Посилка – поштове відправлення з предметами культурно-побутового та іншого призначення, не забороненими законодавством до пересилання, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України.
       Рухомий (мобільний) зв'язок – електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції.
       Сільська телефонна мережа – це місцева телефонна мережа, призначена для забезпечення з'єднання абонентів сільського адміністративного району.
       Таксофони місцеві – телефони-автомати загального користування в міській або сільській мережі телефонного зв'язку.
       Таксофони універсальні – телефони-автомати загального користування в міській або сільській мережі, що включені в міжнародну мережу зв'язку та міжміську національну мережу зв'язку.
       Телеграми – це документальні повідомлення, лист або інформація, які передаються засобами телеграфного зв'язку, що прийняті безпосередньо від відправників у структурних підрозділах оператора, з квартирних телефонів, з телефонів підприємств, установ, організацій (за договором) за виділеними телефонними номерами, через листонош з доставки поштової кореспонденції та телеграм, а також на мережі АТ/Телекс для подальшого передавання на мережу загального користування. До вихідних телеграм відносяться платні телеграми, службові (платні та безоплатні) телеграми та телеграми на переговори.
       Телефонні апарати – це кінцеве обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою доступу до телекомунікаційних послуг.
       Телефонні апарати (лінії) переговорних пунктів – телефонні апарати (лінії) телефонної мережі в міській або сільській місцевості, які встановлені в місцях колективного доступу (переговорні пункти).
       Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
       Кабельне телебачення – телекомунікаційна послуга, що може надаватися як в аналоговому, так і цифровому форматах, забезпечує споживачу перегляд пакетів телевізійних програм за індивідуальною передплатою з використанням телекомунікаційної мережі.
       Кур'єрська діяльність – діяльність, яку здійснюють суб'єкти господарювання в частині одержання, перевезення і доставки поштових відправлень та посилок (документи, товари тощо), перевезення яких здійснюється одним або декількома видами транспорту (особистим чи громадським). До цих послуг не відноситься кур'єрська діяльність національного оператора поштового зв'язку.
       Поштовий зв'язок – приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій.
       Телекомунікації (електрозв'язок) – передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.
       Фіксований зв'язок – телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.
       Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет – технологія швидкісної передачі даних із швидкістю не менше 128 Кбіт/с по телекомунікаційних мережах (проводових або безпроводових).