Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку
у січні–березні 2018 року

(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.грн)
 

Обсяг реалізованих послуг у сфері
телекомунікацій та поштового зв’язку

З нього обсяг міжнародних
реалізованих послуг

усього

з них
населенню
усього з них
населенню
Усього 261089,5 166984,5 7684,9 3755,9

у тому числі 

       

поштова та кур’єрська діяльність

27165,0 ...1 3216,8 ...1

телеграфний зв’язок

...1 ...1 ...1 ...1

фіксований телефонний зв’язок

26033,3 16194,5 ...1 ...1

з нього

       

міський

17837,7 9243,7 х х

сільський

...1 ...1 х х

міжміський та міжнародний

...1 ...1 ...1 ...1

рухомий (мобільний) зв’язок

153550,3 107468,4 3727,5 451,4

супутниковий зв’язок

трансляція, ретрансляція теле- та
радіопрограм, технічне обслуговування й
експлуатація обладнання в мережах
мовлення, радіозв’язок

4967,4 3111,1

з них кабельне телебачення

3067,9 2958,3

проводове мовлення

...1 ...1 х х

інтернет-послуги

39011,9 28048,8

з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу

33236,1 27381,1
______________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.