Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2017 році1

 

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної кількості

осіб

у відсотках
до загальної кількості

Усього 134034 104867 100,0 29167 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство 25006 24360 23,2 646 2,2
Промисловість 48193 43373 41,4 4820 16,5
Будівництво 7130 6418 6,1 712 2,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 29091 13287 12,7 15804 54,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 7815 5682 5,4 2133 7,3
Тимчасове розміщування й організація харчування 3309 760 0,7 2549 8,7
Інформація та телекомунікації 1203 1013 1,0 190 0,7
Фінансова та страхова діяльність 198 174 0,2 24 0,1
Операції з нерухомим майном 3066 2654 2,5 412 1,4
Професійна, наукова та технічна діяльність 2046 1659 1,6 387 1,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4123 3870 3,7 253 0,9
Освіта 314 206 0,2 108 0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1579 1112 1,1 467 1,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 210 38 0,0 172 0,6
Надання інших видів послуг 751 261 0,2 490 1,7
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.