Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення

  Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів Крім того, викиди діоксиду вуглецю
усього, тис.т у тому числі усього, млн.т у тому числі
стаціонарними джерелами пересувними джерелами1 стаціонарними джерелами пересувними джерелами1
1990 308,6 125,2 183,4 ... ... ...
1991 285,2 109,0 176,2 ... ... ...
1992 197,5 87,0 110,5 ... ... ...
1993 149,8 67,0 82,8 ... ... ...
1994 118,5 52,4 66,1 ... ... ...
1995 111,4 54,4 57,0 ... ... ...
1996 81,2 31,4 49,8 ... ... ...
1997 70,4 26,7 43,7 ... ... ...
1998 61,6 23,7 37,9 ... ... ...
1999 52,6 22,5 30,1 ... ... ...
2000 70,0 18,4 51,6 ... ... ...
2001 62,7 18,7 44,0 ... ... ...
2002 64,3 22,3 42,0 ... ... ...
2003 57,5 18,0 39,5 ... ... ...
2004 56,9 16,9 40,0 2,2 2,2 ...
2005 52,5 16,0 36,5 2,5 2,5 ...
2006 57,9 17,9 40,0 2,5 2,5 ...
2007 87,5 23,4 64,1 3,7 2,8 0,9
2008 92,1 24,5 67,6 3,8 2,9 0,9
2009 81,5 17,8 63,6 2,8 1,9 0,9
2010 83,8 19,1 64,7 3,0 2,1 0,9
2011 83,5 18,7 64,8 3,1 2,2 0,9
2012 79,7 16,4 63,3 2,8 1,9 0,9
2013 80,7 17,2 63,5 3,0 2,1 0,9
2014 79,2 17,1 62,1 3,1 2,2 0,9
2015 75,5 18,3 57,2 3,0 2,2 0,8
2016 73,1 21,7 51,4 2,4 2,4 ...
2017 76,7 21,1 55,6 2,3 2,3 ...
2018 77,2 22,1 55,1 2,2 2,2 ...
2019 72,7 20,3 52,4 2,2 2,2 ...
2020 58,2 18,2 40,0 2,3 2,3 ...
20212 64,0 21,1 42,9 2,5 2,5 ...
20222,3 ... 16,5 ... ... 1,7 ...
20232,3 ... 18,8 ... ... 2,0 ...
___________
1 За 1990–2002рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці; з 2016р. – по автомобільному транспорту,  розраховані на основі щорічних даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України (продуктовому).
2 Дані можуть бути уточнені.
3 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.