Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку
у січні–вересні 2018 року

(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.грн)
 

Обсяг реалізованих послуг у сфері
телекомунікацій та поштового зв’язку

З нього обсяг міжнародних
реалізованих послуг

усього

з них
населенню
усього з них
населенню
Усього 838402,4 526047,4 24744,8 11142,9

у тому числі 

       

поштова та кур’єрська діяльність

96435,6 ...1 9309,3 ...1

телеграфний зв’язок

...1 ...1 ...1 ...1

фіксований телефонний зв’язок

76660,4 46284,9 ...1 ...1

з нього

       

міський

52853,0 26000,5 х х

сільський

...1 ...1 х х

міжміський та міжнародний

...1 ...1 ...1 ...1

рухомий (мобільний) зв’язок

497075,1 349074,5 13477,3 1816,4

супутниковий зв’язок

трансляція, ретрансляція теле- та
радіопрограм, технічне обслуговування й
експлуатація обладнання в мережах
мовлення, радіозв’язок

14746,2 9178,0

з них кабельне телебачення

9072,0 8725,9

проводове мовлення

...1 ...1 х х

інтернет-послуги

120906,5 86119,7

з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу

103079,0 84099,8
______________
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.