Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–червні 2018 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

20656163,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13342484,6

64,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

279112,5

1,4

Переробна промисловість

C

13063372,1

63,2

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 5401240,9 26,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 437156,6 2,1

виготовлення   виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 626753,5 3,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 134419,8 0,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 2934187,2 14,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 948929,8 4,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 2072853,7 10,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7127622,1 34,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

186057,2 0,9