2020 2019 2018

Календар оприлюднення інформації на 2021 рік

Статистична інформація

Демографічна та соціальна статистика
/Населення та міграція / Зайнятість та безробіття / Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта / Доходи та умови життя / Населені пункти та житло / Характеристика домогосподарств
Економічна статистика
/ Національні рахунки / Діяльність підприємств / Послуги/ Внутрішня торгівля / Капітальні інвестиції / Сільське господарство / Лісове господарство та мисливство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм / Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) / Навколишнє природнє середовище / Зовнішня торгівля товарами / Зовнішня торгівля послугами / Ціни / Наука /
Багатогалузева статистична інформація
/ Комплексна статистика /

Дата останнього поновлення: 31.12.2021 Примітка.
По кожній статистичній інформації:
    – верхній рядок – дата оприлюднення;
    – нижній рядок – період, за який оновлюється інформація.
Відповідальні за підготовку матеріалів: управління поширення інформації та комунікацій
Перелік матеріалів Дата оприлюднення
період, за який оновлюється інформація
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Чисельність населення 21 23 23 22 21 24 22 20 23 21 23 23
(01-11.20) (01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення 21 23 23 22 21 24 22 20 23 21 23 23
(01-11.20) (01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Кількість живонароджених, померлих по районах 21 23 23 22 21 24 22 20 23 21 23 23
(01-11.20) (01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Кількість померлих за причинами смерті 21 23 23 22 21 24 22 20 23 21 23 23
(01-11.20) (01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Населення (1995-2020)         27 15 29 27          
        (2020) (2020) (2020) (2020)          
Кількість прибулих, вибулих по районах 21 23 23 22 21 24 22 20 23 21 23 23
(01-11.20) (01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Міграційний рух населення           15            
          (2020)            
Методологічні пояснення за потреби
Ринок праці                        
Зайнятість та безробіття січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Робоча сила     30     30     30     30
    (01-12.20)     (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)
Робоча сила за статтю та типом місцевості             05          
            (2020)          
Методологічні пояснення за потреби
Оплата праці та соціально-трудові відносини січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 04 02 04 01 05 02 02 02 01 01 02 02
(11.20) (12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21)
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 04 02 04 01 05 02 02 02 01 01 02 02
(11.20) (12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 04 02 04 01 05 02 02 02 01 01 02 02
(11.20) (12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21)
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04 02 04 01 05 02 02 02 01 01 02 02
(11.20) (12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 04 02 04 01 05 02 02 02 01 01 02 02
(11.20) (12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності     04     04     03     03
    (12.20)     (03.21)     (06.21)     (09.21)
Кількість штатних працівників по містах і районах     04     04     03     03
    (10-12.20)     (01-03.21)     (04-06.21)     (07-09.21)
Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах     04     04     03     03
    (10-12.20)  

 

(01-03.21)  

 

(04-06.21)     (07-09.21)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах     04     04     03     03
    (10-12.20)     (01-03.21)     (04-06.21)     (07-09.21)
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2020 )     05                  
    (2020)                  
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані) (2010–2020 )     05                  
    (2020)                  
Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число   02 04 01 05 02 02 02 01 01 02 02 31
  (12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21) (11.21)
Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 січня   10                    
  (2020)                    
Методологічні пояснення за потреби
Освіта

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Заклади дошкільної освіти (1995–2020)           03            
          (2020)            
Заклади загальної середньої освіти (1995–2020)       26                
      (2020)                
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2020)       26                
      (2020)                
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020)         11              
        (2020)              
Методологічні пояснення за потреби
Доходи та умови життя січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Характеристика домогосподарств (2010–2020)             05          
            (2020)          
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010–2020)             05          
            (2020)          
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010–2020)             05          
            (2020)          
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2020)             05          
            (2020)          
Диференціація життєвого рівня населення (2010–2020)                     15  
                    (2020)  
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010–2020)                     15  
                    (2020)  
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2010–2020)     22                  
    (2020)                  
Методологічні пояснення за потреби
Населені пункти та житло січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Житловий фонд (1995–2020)             13          
            (2020)          
Методологічні пояснення за потреби
Економічна статистика
Національні рахунки січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Валовий регіональний продукт (2004–2020)     31       09          
    (2019)       (2020)          
Доходи та витрати населення по регіонах України (2002–2020) 20     30                
(2019)     (2020)                
Методологічні пояснення за потреби
Економічна діяльність                        
Діяльність підприємств січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                   22    
                  (2020)    
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                   22    
                  (2020)    
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                   22    
                  (2020)    
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності                   22    
                  (2020)    
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах                   22    
                  (2020)    
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах                   22    
                  (2020)    
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах                   22    
                  (2020)    
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах                   22    
                  (2020)    
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом на суб’єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва                   22    
                  (2020)    
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

          25       22    
         

(2020)
(попередні дані)

     

(2020)
(остаточні дані)

   
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           25       22    
         

(2020)
(попередні дані)

     

(2020)
(остаточні дані)

   
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           25       22    
         

(2020)
(попередні дані)

     

(2020)
(остаточні дані)

   
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           25       22    
         

(2020)
(попередні дані)

     

(2020)
(остаточні дані)

   
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           25       22    
         

(2020)
(попередні дані)

     

(2020)
(остаточні дані)

   
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах           25       22    
         

(2020)
(попередні дані)

     

(2020)
(остаточні дані)

   
Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах           22       22    
          (2020) (попередні дані)       (2020) (остаточні дані)    
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           22       22    
          (2020) (попередні дані)       (2020) (остаточні дані)    
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності                   22    
                  (2020)    
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності                   22    
                  (2020)    
Методологічні пояснення за потреби
Послуги січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності     10     09     08     08
   

(IV кв.2020)

   

(I кв.2021)

    (IІ кв.2021)     (ІІІ кв.2021)
Методологічні пояснення за потреби
Внутрішня торгівля січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Роздрібна торгівля 25 24 24 22 25 24 22 26 22 25 24 22
(01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі     31     16     16     16
    (01-12.20)     (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2020 )       02                
      (2020)                
Методологічні пояснення за потреби
Капітальні інвестиції січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Капітальні інвестиції за видами активів   26     26     26     26  
 

(01-12.20) (попередні дані)

    (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)  
Індекс капітальних інвестицій   26     26     26     26  
 

(01-12.20) (попередні дані)

    (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)  
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування   26     26     26     26  
 

(01-12.20) (попередні дані)

    (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)  
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності   26     26     26     26  
  (01-12.20) (попередні дані)     (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)  
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2020)         14              
        (2020) (остаточні дані)              
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2020)         14              
        (2010-2020) (остаточні дані)              
Методологічні пояснення за потреби
Сільське, лісове та рибне господарство                        
Сільське господарство січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2020)           02            
         

(1991-2020) (остаточні дані)

           
Рослинництво (1995–2020)       28                
      (2020)                
Виробництво сільськогосподарських культур       28     20 20 20 20 19 20
      (2020)     (на 01.07.21) (на 01.08.21) (на 01.09.21) (на 01.10.21) (на 01.11.21) (на 01.12.21)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств       28     20 20 20 20 19 20
      (2020)     (на 01.07.21) (на 01.08.21) (на 01.09.21) (на 01.10.21) (на 01.11.21) (на 01.12.21)
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах       28     20 20 20 20 19 20
      (2020)     (на 01.07.21) (на 01.08.21) (на 01.09.21) (на 01.10.21) (на 01.11.21) (на 01.12.21)
Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах       28         20 20 19 20
      (2020)         (на 01.09.21) (на 01.10.21) (на 01.11.21) (на 01.12.21)
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств   19                    
  (на 01.01.21)                    
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах   19                    
  (на 01.01.21)                    
Внесення мінеральних добрив під урожай сільського сподар-ських культур         25              
        (2020)              
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур         25              
        (2020)              
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур         25              
        (2020)              
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням   23 23 20 24 23 20 20 21 22 22 21
  (на 01.02.21) (на 01.03.21) (на 01.04.21) (на 01.05.21) (на 01.06.21) (на 01.07.21) (на 01.08.21) (на 01.09.21) (на 01.10.21) (на 01.11.21) (на 01.12.21)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням   23                    
  (на 01.01.21)                    
Тваринництво (1995–2020)         26              
        (2020)              
Кількість сільськогосподарських тварин 21 19 19 19 20 26 18 19 19 20 20 18 20
(на 01.01.21) (на 01.02.21) (на 01.03.21) (на 01.04.21) (на 01.05.21) (на 01.01.21)
(остаточні дані)
(на 01.06.21) (на 01.07.21) (на 01.08.21) (на 01.09.21) (на 01.10.21) (на 01.11.21) (на 01.12.21)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 21 19 19 19 20 26 18 19 19 20 20 18 20
(на 01.01.21) (на 01.02.21) (на 01.03.21) (на 01.04.21) (на 01.05.21) (на 01.01.21)
(остаточні дані)
(на 01.06.21) (на 01.07.21) (на 01.08.21) (на 01.09.21) (на 01.10.21) (на 01.11.21) (на 01.12.21)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах 21 19 19 19 20 26 18 19 19 20 20 18 20
(на 01.01.21) (на 01.02.21) (на 01.03.21) (на 01.04.21) (на 01.05.21) (на 01.01.21)
(остаточні дані)
(на 01.06.21) (на 01.07.21) (на 01.08.21) (на 01.09.21) (на 01.10.21) (на 01.11.21) (на 01.12.21)
Виробництво основних видів продукції тваринництва 21 19 19 19 20 26 18 19 19 20 20 18 20
(01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01–04.21) (2020)
(остаточні дані)
(01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 21 19 19 19 20 26 18 19 19 20 20 18 20
(01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01–04.21) (2020)
(остаточні дані)
(01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах 21 19 19 19 20 26 18 19 19 20 20 18 20
(01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01–04.21) (2020)
(остаточні дані)
(01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства   09   22     22     25    
  (2020)   (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)    
Надходження молока на переробні підприємства   09   22     22     25    
  (2020)   (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)    
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами   24 02 25 22 25 25 22 25 23 26 24 23
  (01.21) (2020) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2020)     02                  
    (2020)                  
Методологічні пояснення за потреби
Лісове господарство та мисливство січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Відтворення лісів (2010–2020)       20                
      (2020)                
Загибель лісових насаджень за причинами       20                
      (2020)                
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2020)       20                
      (2020)                
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2020)       08                
      (2020)                
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами       08                
      (2020)                
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами       08                
      (2020)                
Методологічні пояснення за потреби
Енергетика січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Використання та запаси палива           25            
          (2020)            
Запаси палива 26 26 26 27 26 25 27 26 27 26 26 28
(12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21) (11.21)
Використання палива 26 26 26 27 26 25 27 26 27 26 26 28
(12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21) (11.21)
Постачання та використання енергії           25            
          (2020)            
Методологічні пояснення за потреби
Промисловість січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (2010–2020)           25       22    
          (2020)
(попередні дані)
      (2020)
(остаточні дані)
   
Індекси промислової продукції за видами діяльності 28   03 29 28 28   01 28 31 28 28 29 29
(01-12.20) (попередні дані)   (01.21) (01-02.21) (01-03.20) (01-04.21)   (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) 28   03 29 28 28   01 28 31 28 28 29 29
(01-12.20) (попередні дані)   (01.21) (01-02.21) (01-03.20) (01-04.21)   (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року)     01                  
    (01-12.20)
(остаточні дані)
                 
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013–2020)     01                  
    (2020)
(остаточні дані)
                 
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 12 04 10 15 06 07 04 09 04 07 06 08 07
(01-11.20) (01-12.20) (попередні дані) (01.21) (2020) (остаточні дані) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Виробництво промислової продукції за видами 25 26 24 23 25 25 23 26 23 25 24 23
(01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Виробництво промислової продукції за видами (2011–2020)               17        
              (2020)        
Методологічні пояснення за потреби
Будівництво січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020)     12                  
    (2020)                  
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2020)     12                  
    (2020)                  
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2020)     12                  
    (2020)                  
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах та районах     01   28     27     26  
    (2020)   (01-03.21)     (01-06.21)     (01-09.21)  
Індекси будівельної продукції за видами 06 05 09 06 07 04 07 04 06 06 04 07
(01-11.20) (01-12.20) (попередні дані) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Індекси будівельної продукції за видами     11                  
    (01-12.20) (остаточні дані)                  
Індекси будівельної продукції за видами (2011–2020)     11                  
    (2020)                  
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 06 05 09 06 07 04 07 04 06 06 04 07
(01-11.20) (01-12.20) (попередні дані) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 06 05 09 06 07 04 07 04 06 06 04 07
(01-11.20) (01-12.20) (попередні дані) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами     11                  
    (01-12.20) (остаточні дані)                  
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010–2020 )     11                  
    (2020)                  
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва     11                  
    (01-12.20) (остаточні дані)                  
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2010–2020 )     11                  
    (2020)                  
Методологічні пояснення за потреби
Транспорт січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Вантажні перевезення 28   01 30 28 28 30 28 30 28 28 30 29
(01-12.20) (попередні дані)   (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Пасажирські перевезення 28   01 30 28 28 30 28 30 28 28 30 29
(01-12.20) (попередні дані)   (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21) (01-11.21)
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2020)         19              
        (2020)              
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2020)         19              
        (2020)              
Методологічні пояснення за потреби
Туризм січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Колективні засоби розміщування (2018-2020)           30            
          (2020)            
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2020 )             19          
            (2020)          
Методологічні пояснення за потреби
Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по районах 15     15     15     18    
(на 01.01.21)     (на 01.04.21)     (на 01.07.21)     (на 01.10.21)    
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за організаційно-правовими формами господарювання 15     15     15     18    
(на 01.01.21)     (на 01.04.21)     (на 01.07.21)     (на 01.10.21)    
Методологічні пояснення за потреби
Навколишнє природне середовище січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2020)       29                
      (2020)                
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2020)       29                
      (2020)                
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів       29                
      (2020)                
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах і районах       29                
      (2020)                
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)       29                
      (2020)                
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів       29                
      (2020)                
Утворення та поводження з відходами (1995–2020)               16        
              (2020)        
Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів         26     16        
        (2020) (попередні дані)     (2020) (остаточні дані)        
Утворення та поводження з відходами І–ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів         26     16        
        (2020) (попередні дані)     (2020) (остаточні дані)        
Утворення відходів по містах і районах               16        
              (2020) (остаточні дані)        
Поводження з відходами по містах і районах               16        
              (2020) (остаточні дані)        
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах і районах               16        
              (2020) (остаточні дані)        
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах               16        
              (2020) (остаточні дані)        
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів               16        
              (2020) (остаточні дані)        
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2020)         28              
        (2020)              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності         28              
        (2020)              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах і районах         28              
        (2020)              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності

        28              
        (2020)              
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2020)         28              
        (2020)              
Методологічні пояснення за потреби
Зовнішньоекономічна діяльність                        
Зовнішня торгівля товарами січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 20 22 23 20 21 22 21 20 21 21 22 21
(01-11.20) (2020) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01–04.20) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Товарна структура зовнішньої торгівлі 20 22 23 20 21 22 21 20 21 21 22 21
(01-11.20) (2020) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01–04.20) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами           01            
          (2020) (остаточні дані)            
Товарна структура зовнішньої торгівлі           01            
          (2020) (остаточні дані)            
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2020)           01            
          (2020) (остаточні дані)            
Методологічні пояснення за потреби
Зовнішня торгівля послугами січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами   22     21     20     22  
  (2020)     (І кв.2021)     (І півр.2021)     (9 міс.2021)  
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами   22     21     20     22  
  (2020)     (І кв.2021)     (І півр.2021)     (9 міс.2021)  
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2020)           01            
          (2020)
(остаточні дані)
           
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу

          01            
          (2020)
(остаточні дані)
           
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами           01            
          (2020)
(остаточні дані)
           
Методологічні пояснення за потреби
Ціни січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) 14 15 15 15 14 15 15 13 15 18 15 15
(12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21) (11.21)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) 14 15 15 15 14 15 15 13 15 18 15 15
(12.20) (01.21) (02.21) (03.21) (04.21) (05.21) (06.21) (07.21) (08.21) (09.21) (10.21) (11.21)
Індекси споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року) (2007–2020) 14                      
(2020)                      
Методологічні пояснення за потреби
Наука січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу (2010-2019)         21              
        (2020)              
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь (2010-2020)         21              
        (2020)              
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010-2020)         21              
        (2020)              
Методологічні пояснення за потреби
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Основні показники соціально-економічного розвитку 06 05 05 05 07 04 06 05 06 06 05 06
(01-11.20) (01-12.20) (01.21) (01-02.21) (01-03.21) (01-04.21) (01-05.21) (01-06.21) (01-07.21) (01-08.21) (01-09.21) (01-10.21)