Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2021 році

Вид діяльності

Нараховано в середньому  працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

10725                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9970                      

Промисловість

11602                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10741                      

переробна промисловість

8620                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

20218                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10411                      

Будівництво

11556                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9370                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9248                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

2174                      

Інформація та телекомунікації

10002                      

Фінансова та страхова діяльність

22771                      

Операції з нерухомим майном

8736                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

8356                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7455                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13833                      

Освіта

10116                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

10492                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7891                      

Надання інших видів послуг

8220                      
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.