Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Нараховано в середньому  працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

7439 7604 8609 8235 8358 8993 9069 8617 8646 8943 8783 10844

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7440 7799 8987 10357 8646 8614 10216 9381 9426 9899 9344 11163

Промисловість

8861 8907 11993 9600 9922 9905 10733 10655 10315 10823 10549 14244

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8274 9395 11169 10150 10604 13087 11385 11566 10568 11138 9397 10035

переробна промисловість

7412 7349 7903 8164 8451 8380 8903 8821 8690 8944 8648 8906

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12980 13281 23470 13744 14235 14167 15985 15857 15052 16312 16015 28963

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7090 6851 7727 7410 7666 7599 8012 8141 7817 7930 7933 8432

Будівництво

6233 6452 7012 6933 7038 7310 7621 7414 7478 7833 7664 10306

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6804 6855 7272 7452 7588 7671 8103 8152 8169 8307 8359 9066

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

8204 7771 8290 8193 8145 8355 9746 8841 8636 8793 9145 9017

Тимчасове розміщування й організація харчування

4098 4477 4480 4556 4559 4437 4472 4507 4473 4309 4349 4785

Інформація та телекомунікації

6502 7075 6873 7184 7648 7320 7330 7766 7438 7395 7842 8372

Фінансова та страхова діяльність

11333 13605 11369 13661 13773 13179 15907 13977 13816 15101 14487 18918

Операції з нерухомим майном

6540 6835 7248 7232 7294 7418 7564 7861 7852 7733 7791 7539

Професійна, наукова та технічна діяльність

6911 7203 7922 7750 8070 8872 8891 8569 8510 8497 8935 11515

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6172 6420 6638 6392 6597 6634 6834 6945 6778 6993 6908 7511

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

9870 10786 10897 11107 11513 12753 14077 13700 12850 12427 12936 17487

Освіта

6653 6775 6871 6925 7527 9533 7301 6427 7391 7663 7293 8457

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5731 5794 6017 6000 6282 6874 6696 6451 6108 6345 6368 8007

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5518 5577 5752 5714 6128 6622 6588 5731 6195 5912 6407 7365

Надання інших видів послуг

5480 5435 5354 6486 5455 5951 6041 6785 5615 6359 6067 7160
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.