Архів : 2017 2018

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джеред викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2020 році

  Код за КВЕД-2010 Обсяги викидів Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю
т у % до 2019р. т у % до 2019р.

Усі види економічної діяльності

  18181,8 89,4 2295521,1 102,4

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А 2106,8 100,3 164172,5 496,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

В 499,0 108,0 4110,2 194,9

Переробна промисловість

С 12966,4 86,9 1852023,9 99,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 574,6 93,2 188873,1 74,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 9,3 65,8 164,0 75,6

Будівництво

F 43,4 117,1 833,6 101,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 19,6 126,5 74,4 141,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H 1069,1 111,3 54660,7 94,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 10,6 105,9 753,6 92,1

Інформація та телекомунікації

J 6,7 101,0 459,6 102,0

Фінансова та страхова діяльність

K 0,6 91,6 11,6 71,6

Операції з нерухомим майном

L 2,7 47,9 485,5 72,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 0,4 100,0 0,2 100,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 0,3 100,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O 662,3 74,0 22141,8 80,1

Освіта

P 103,0 68,1 4142,2 82,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q 104,9 82,3 2409,1 72,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S 2,1 590,2 205,1 306,0