Архів : 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання

(на 01 липня 2021 року)
 

Усього

Усього юридичних осіб 30853

у тому числі

 

фермерське господарство

1926

приватне підприємство

5557

державне підприємство

66

казенне підприємство

комунальне підприємство

555

дочірнє підприємство

399

іноземне підприємство

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

55

підприємство споживчої кооперації

89

акціонерні товариства

219

з них

 

публічне акціонерне товариство

19

приватне акціонерне товариство

94

товариство з обмеженою відповідальністю

8679

товариство з додатковою відповідальністю

38

повне товариство

16

командитне товариство

5

кооперативи

1410

з них

 

виробничий

54

обслуговуючий

974

споживчий

19

сільськогосподарський виробничий

68

сільськогосподарський обслуговуючий

41

органи державної влади, організації (установи, заклади)

3777

з них

 

державна організація (установа, заклад)

378

комунальна організація (установа, заклад)

2493

приватна організація (установа, заклад)

31

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

56

асоціація

54

корпорація

9

консорціум

3

концерн

3

спілка споживчих товариств

6

інші об'єднання юридичних осіб

40

товарна біржа

16

кредитна спілка

32

споживче товариство

242

недержавний пенсійний фонд

політична партія

624

громадська організація

2297

громадська спілка

29

релігійна організація

1452

профспілка, об'єднання профспілок

940

творча спілка (інша професійна організація)

13

благодійна організація

380

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

983

орган самоорганізації населення

16
   

Довідково:

 
   Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1531

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

1477

представництво

54