Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

  Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок – усього, осіб У тому числі
дослідники техніки допоміжний персонал
осіб у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок осіб у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок осіб у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
20101 950 665 70,0 229 24,1 56 5,9
20111 925 653 70,6 218 23,6 54 5,8
20121 460 349 75,9 29 6,3 82 17,8
20131 434 325 74,9 46 10,6 63 14,5
20141 439 362 82,5 55 12,5 22 5,0
20151 368 283 76,9 58 15,8 27 7,3
20162 321 251 78,2 35 10,9 35 10,9
20172 380 321 84,5 20 5,2 39 10,3
20182 348 295 84,8 22 6,3 31 8,9
20192 373 308 82,6 28 7,5 37 9,9
20202 233 196 84,1 к к к к
____________________
1 Дані за 2010–2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).
2 Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.