Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–грудні 2020 року

 

Код  за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу
Усього   9210144 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 2152108 23,4

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01 2137102 23,2

лісове господарство та лісозаготівлі

02 к к

рибне господарство

03 к к
Промисловість

B+C+D+E

2609574 28,3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 66758 0,7

переробна промисловість

C 1833723 19,9

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 683561 7,4

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 25532 0,3
Будівництво F 813813 8,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 209912 2,3

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45 к к

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46 86189 0,9

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47 к к
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 481212 5,2

наземний і трубопровідний транспорт

49 107336 1,2

водний транспорт

50

авіаційний транспорт

51

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52 373876 4,0

поштова та кур'єрська діяльність

53
Тимчасове розміщування й організація харчування I 2040 0,0

тимчасове розміщування

55 к к

діяльність із забезпечення стравами та напоями

56 к к
Інформація та телекомунікації J 7197 0,1

видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60 433 0,0

телекомунікації (електрозв'язок)

61 6053 0,1

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63 711 0,0
Фінансова та страхова діяльність K 69 0,0
Операції з нерухомим майном L 184140 2,0
Професійна, наукова та технічна діяльність M 14252 0,2

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71 к к

наукові дослідження та розробки

72 к к

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75 1697 0,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 334470 3,6
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 2053491 22,3
Освіта P 49385 0,5
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 288804 3,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 8759 0,1
Надання інших видів послуг S 918 0,0
_____________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.